Werkwijze

Vooralsnog geef ik alleen kinderen bijles die de boeken Getal & Ruimte of Moderne Wiskunde gebruiken van Noordhoff Uitgevers. In overleg kan ik ook bijlessen verzorgen die inhaken op andere methoden. Hulp bij de Pabo-rekentoets kan ik in overleg bieden.

Het is mogelijk om een vrijblijvend intakegesprek te houden. Er kunnen meerdere lessen ingepland worden, losse lessen geef ik ook. Voor het inplannen van een intakegesprek of bijles zie Contact.

Voorafgaand aan de les (uiterlijk 24 uur van tevoren) hoor ik graag per mail of telefonisch over welk(e) hoofdstuk(ken) de bijles moet gaan en wat eventuele knelpunten zijn. Op die manier kan ik mij het beste voorbereiden.

Ik zal voor iedere leerling een dossiertje bijhouden, zodat ik de voortgang kan bewaken. Indien gewenst kan ik de voortgang terugkoppelen met u als ouder.

De bijlessen worden gegeven bij mij thuis in Amstelveen of kunnen digitaal plaatsvinden. De betaling kan na iedere les of per maand worden voldaan. Na de les stuur ik indien gewenst een factuur.
Als de les korter dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd breng ik de les alsnog in rekening.